Andelskollegiet Kollegiebakken

Kære alle,

Andelskollegiet Kollegiebakkens hjemmeside er løbende under genopbygning og er ikke komplet hva. beboerinformation. Indtil vi har færdiggjort arbejdet er de for beboerne mest relevante kontaktinformationer angivet her:

 • Henvendelser vedrørende klager over gener, fremlæggelse af forslag for bestyrelsen og andre foreningsrelevante emner skal sendes til bestyrelsesformand Philip philip.thomsen@andelskollegiet.dk
 • Vedrørende praktiske og håndgribelige problemer der er relevante for ejendommen og lejlighedernes udstyr, fx. vand, varme, sanitet, netforbindelse mm. skal du kontakte Peter på pp@andelskollegiet.dk
 • Henvendelser vedrørende brug og leje af foreningens fælleslokale skal sendes til faelleshus@andelskollegiet.dk
 • Henvendelser omkring parkeringstilladelser, parkeringsafgifter og alt P-relevant skal sendes til foreningens P-ansvarlige parkering@andelskollegiet.dk

NB! Alt bestyrelsesarbejde i foreningen sker frivilligt og der må påberegnes en responstid på op til 10 arbejdsdage for henvendelser.

 • Låsesmed: Har du et akut problem med ikke at kunne komme ind i din lejlighed er der den eneste mulighed at kontakte foreningens låsesmed, der er det eneste firma der er autoriseret til at yde service på kollegieboligernes låse og nøgler!
  De Blå Låsesmede ApS
  DØGNVAGT +45 7026 2266 – Derudover bedes du kontakte et medlem af bestyrelsen og orientere om situationen
 • Elevator: Hvis elevatoren ikke virker skal du med henblik på service (der ydes gratis) kontakte firmaet ELCON, Thisted A/S der har døgnvagt på TELEFON nr.: (+45) 97 92 63 22.
 • Salgshenvendelser: Henvendelser vedr. køb og salg af andele skal rettes til salg@andelskollegiet.dk

Mht. opskrivning på kollegiets venteliste til køb af andel skal du følge denne instruks:

Du skal angive følgende oplysninger:

 • dit fulde navn
 • din nuværende bopæls adresse
 • dit telefonnummer
 • dit aktuelle eller kommende studiested
 • din studiestatus
 • den dato fra hvilken du har interessere i at bo på AKK
 • hvilke af AKKs lejlighedstyper (A,B,C) du hr interesseret i

Det er strengt nødvendigt for at kunne blive opskrevet på ventelisten at alle disse oplysninger er angivet til fulde. !!!Ansøgninger der ikke er fuldstændigt og korrekt udfyldt vil ikke komme under behandling til en ventelisteplads!

Du skal derefter anmode om en plads på ventelisten ved at anføre disse informatoner i en email til clara@4b.dk med følgende titel i emne-feltet: “Venteliste Kollegiebakken 15A”

Opskrivningen indebærer et gebyr på 250 kr. for hvert påbegyndt år du er opskrevet, uanset om du køber en andel.

Skriv et svar

Luk menu