Andelskollegiet ved DTU – Kollegiebakken er en kombination mellem en andelsboligforening og et kollegium. For at du har mulighed for at finde ud af hvordan denne sammensætning fungere, hvordan du skal forholde til din lejlighed, samt hvordan du skal forholde dig til de andre studerende som bor i nærheden af dig, anbefaler vi at du læser dette samt foreningens vedtægter og husorden som følger med det materiale som du har fået udleveret.

Det er afgørende at du er opmærksom på at Andelskollegiet ved DTU – Kollegiebakken ikke er ligesom en traditionel andelsboligforening. Der må blandt andet ikke laves ændringer i boligen uden en skriftlig forhåndsgodkendelse fra foreningens bestyrelse. Bemærk at denne skriftlige godkendelse skal gemmes fordi der senere kan blive stillet krav om at du kan fremvise denne ellers vil der senere kunne stilles krav om at ændringer føres tilbage for egen regning.

Du har, eller dine forældre har, med sit køb af en andel fået andel i en forening hvortil der hører en kollegiebolig som du lejer af foreningen. Det betyder at du lejer din bolig af en foreningen som du har medindflydelse på. Det er en forudsætning for at kunne bo her at man er har læst foreningens vedtægter og at man til enhver tid efterlever foreningens vedtægter. Hvis du ikke allerede har læst dem anbefaler vi at du gør dette med det samme. Det er ligeledes afgørende at du læser og efterlever foreningens husorden som ligesom vedtægterne bliver udleveret i forbindelse med din indflytning.

For at du kan finde dig tilrette i dit nye hjem er der her nogle praktiske informationer som formentlig vil være til gavn.

 

Foreningens grunddokumenter:

Vedtægter for AKK – Vedtægterne er en forenings “grundlov” og vigtige at kende som beboer i en andelsforening. Vedtægterne udstikker de regler som beboere skal rette sig efter og de rammer som bestyrelsen er tilladt at arbejde indenfor. Vedtægterne for en boligforening er typisk adspurgt af banker og andre finansinstitutioner når du ansøger om boliglån.

Husorden for AKK – Husordenen er de dagligdags ordensregler for beboerne. Denne er en udstikker fra foreningens vedtægter men er mere specifik på visse områder. Husordenen er de regler der i dagligdagen er mest relevante at kende som beboer.

Luk menu