Skift til Fjernvarme / District Heating

september 21, 2018  |  Generelt

Vi adviserer beboerne at Andelskollegiet Kollegiebakken i månederne Oktober og November konverterer  opvarmningssystem fra naturgas til fjernvarme. Tilkobling, rørlægning og fornødent gravearbejde forventes påbegyndt 1. Oktober med en varighed på op til seks uger, dvs. forventet færdiggørelse medio November. Skiftet foretages med afsæt i betænkninger omkring fremtidig driftsstabilitet af varme- og varmtvands forsyningen, og blev vedtaget på generalforsamlingen 19. April i år.

Gravearbejdet vil finde sted udenfor terasserne i Blok 3. Der må forventes en del støj fra aktiviteterne i perioden.

Skiftet vil ikke kræve nogle ændringer i lejlighedernes installationer. Det kan dog hænde at der skal foretages inspektioner og målinger på individuelle lejligheders varmeinstallation undervejs og efter konverteringen. Nedetiden for opvarmningen og varmtvandsforsyning forventes at være kort, formentlig indenfor een dag for hver af de to funktioner.

Vej- og parkeringsarealer vil fortsat være tilgængeligt for beboerne, men der må påregnes trægsel i arbejdsperioden af hensyn til entreprenørbemandingen og disses køretøjer.

(eng) This is an announcement that the AKK Dormitory will convert its heating and hotwater provision system from natural-gas to district heating. The necessary digging, ductwork and installation will commence on the 1st of October with a duration of an expected six weeks. The change is done under considerations of future functional reliability of the systems, and was approved on the yearly gerneral assembly on the 19th of April.

The work will be located outside of the back yards of housing Block 3. Some noise from the digging is expected.

The change will not require any replacements in the individual apartments. There may however be a need for inspection of the heating system in some individual apartments during and after the conversion work. The expected downtime of the functions is expected to be brief, less than one day for both fo the the individual systems.

The roadways on the dormitory grounds will generally remain accessible for the duration, with some congestion expected due to the presence of conttrator vehicles and equipment.

Ekstraordinær Generalforsamling

august 23, 2018  |  Generelt

Foreningen afholder Ekstraordinær Generalforsamling i foreningens fælleslokaler Mandag den 27. August, kl 17.00.

Indkaldelse og Dagsorden hertil er tilsendt elektronisk til alle ejere. I bedes kontrollere jeres email samt jeres spam-mappe for at sikre at de er modtaget. Har i ikke modtaget indkaldelse eller mangler i generelt elektronisk kommunikation fra foreningen bedes i kontakte administrator på info@4b.dk og oplyse lejlighedsnummer m.m. for at få rettet op på dette.

Rengøringsdage / Activity Days 10. & 17. June

juni 7, 2018  |  Generelt

Kære beboere! Som i måske har set på opslagene rundt omkring på kollegiet foretager vi boligforeningens sommer rengørings- & aktivitetsdage Søndagene 10. og 17. Juni. Arbejdet vi udfører holder kollegiets fællesarealer ryddelige, rene og pæne så i har lyst til at bruge dem til sociale aktiviteter, fremfor at kollegiet ligner en losseplads. Aktiviteterne inkluderer rensning af svalegange og trapper og gelændere, opsamling af skrald fra buske og gangstier, fjernelse af ukrudt og hvad der aktuelt er behov for at gøre.

En beboer er forpligtet til på mindst en dag af de to at deltage, og er det sådan at du har lysten til at bidrage men ej muligheden på de datoer giver vi dig muligheden for at blive skrevet på vores “opgaveliste”, hvor vi kontakter dig på et senere tidspunkt for at bede dig hjælpe os med at udføre aktuelle arbejdsopgaver.

Der vil på dagene blive serveret forfriskninger og snacks. Aktivitetsdagen tager typisk 3-4 timer, og følges evt. af sociale aktiviteter – læs opslagene for info om dette samt hvor du melder deltagelse eller afbud på dagene.

Vel mødt!

Ny nøglesystem til Fælleshuset

april 26, 2018  |  Generelt, Socialt

Andelkollegiet har indført den længe ventede nye adgangssystem til fælleshuset! For at kommer besværet med at forespørge om gammeldags nøgler til live skal du nu blot bruge en digital nøglebrik til at låse dig dig ind og ud af fælleslokalerne.

Lokalerne er tilgængelige i hverdagene uden beregning, mens arrangementer i weekenderne koster 200 kr pr. dagsreservation. Vi har afskaffet depositum på reservationer for at gøre det nemmere for jer at låne fælleslokalerne, i er dog stadig ansvarlige for at efterlade faciliteterne i god og rengjort stand efter brug, samt erstatningspligtige for evt. skader i forårsager.

Du finder den personlige nøglebrik i posten, sammen med instrukser om anvendelse.

Time to get social!

NB! Municipal Trash Service

marts 28, 2018  |  Generelt

To all residents. A multi-sector strike action warning has been issued for the 4th of April. If the  collective bargaining attempts between the relevant labor categories fail, the strike will go into effect on that date. This will mean that several municipal services will become unavailable, this includes the Municipal Trash pickup service.

If this should happen, we ask you to limit your household trash output if possible, pack any organic waste extra carefully, and thoroughly sort your waste according to recycling category to make use the special recycling dumpsters solely for the specific kinds of waste that they are intended for with. Regular mixed & organic household waste should be double-bagged and placed on the ground if the regular dumpsters are filled.

Thank you.

Generalforsamling for 2018

marts 18, 2018  |  Generelt

Andelskollegiet Kollegiebakkens årlige Generalforsamling finder sted d. 19 April 2018 , klokken 18.00 i boligforeningens Fælleshus.

Deltagende andelshavere skal evt. vise indkaldelse eller legitimation og hvis du er beboer men ikke ejer skal du have en fuldmagt medbragt eller registreret hos vores administrator 4B.

Invitationer til GF er allerede udsendt og skulle derfor være alle ejere i hænde. Har du ikke modatget en invitation samt dagsorden m.m. bedes du kontakte bestyrelsen snarest muligt.

Parkeringstilladelser bliver uddelt på GF for de der ikke selv har.

(ajourført 10/4-18)

(Dec’ 17) Åbningstider i Julen / Holidays opening hours

december 9, 2017  |  Generelt

Vi er kommet til årets sidste måned og alle har travlt med eksamenerne – også foreningens frivillige. Udover årsafslutningen kommer Juleferien der også er travl for de fleste. Derfor: Har du ting du skal have vendt med bestyrelsen eller foreningens frivillige skal du være ude tidligt, for vi har knapt med tid på denne del af året og vores svartider er længere end normalt. Derudover skal du være opmærksom på at du slet ikke bør forvente at få fat på bestyrelsen i Juledagene (~22-27 Dec). Oplever du problemer med nogle ting i beboelsen, skal du: a) Læs foreningens Ofte Spurgte Spørgsmål. b) Spørge dine naboer til råds og hjælp.

 

We’re at the final month of the year and that means that everyone is busy with their exams – including the volunteers of this association. Apart from the year finals, there are the Christmas Holidays which is likewise a busy time for most. Therefore, if you have items you wish to discuss or bring to the attention of the dormitory board or volunteers you should move quickly since we are short on available time this part of the year and our response time is longer than usual. In addition to this, you ought not assume that you can get hold of any member of the board during the holidays (~22-27 Dec)! If you are experiencing any housing problems, you should ask your neighbours for advice and help. (We are working on a translated FAQ).

NB! Spørgeskema vedrørende varme og varmtvand for beboerne

november 22, 2017  |  Generelt

Kollegiets beboere har i årevis haft tilbagevendende problemer med forsyningen af varmt vand i hanerne og badeværelset. Vi arbejder hårdt i den nye bestyrelse på at lokalisere problemernes årsag, og for at kunne gøre dette grundigt er det nødvendigt at DU bidrager ved at informere om hvordan du oplever varmen i din lejlighed! Det tager fem minutter, men vi vil så gerne have at du ikke skal vente fem minutter for at kunne nyde et varmt bad…..

Hjælp os med at finde de hulens problemer med varmen….

 

(Hot water and apartment heating survey for English-speaking respondents.)

 

(22. Nov) Nyt om Affalds-sorteringen / Recycling bags

november 22, 2017  |  Generelt

Vi er glade for at se at beboerne på kollegiet deltager aktivt i den nye affalds-sorterings ordning. Vi kan dertil nu udlevere en gratis sorteringspose der gør det nemmere og bekvemmere for jer at deltage. Skulle I ikke have modtaget en sorteringspose må i gerne skrive til pp@andelskollegiet.dk (midlertidigt) for at få en udleveret. Bortkomne eller destruerede poser erstatter vi uden omkostning for dig.

 

We are happy to see the participation of our residents in the new recycling service! Adding to this, we offer you a handy bag, free-of-charge, for sorting the recyclable trash which makes it easier and more convenient for you to participate. Write a mail to pp@andelskollegiet.dk (temporary) in case you have not received one. Any bags misplaced or damaged beyond usability will also be replaced by us, free of charge.

NB! Power-out on 5th-6th of October

september 30, 2017  |  Generelt

All residents should be aware that the electrical distributor agency Radius will be performing scheduled maintenance on their systems and therefore there will be a blackout from 5th of October 23.50 expected to last until 6th October 04.00 in the morning. You are not required to do anything, but you may want to switch off any important equipment (fx. NAS units) before the shut-off occurs.

 

To see the current functioning of the power grid, you may take a look at Radius’ web page with their grid status. Radius also offers a text message service which announces important service announcements to you on your phone, free of charge.