(Sept ’17) Ny affalds-sorterings ordning

september 9, 2017  |  Generelt

I løbet af Oktober måned vil kollegiet få en ny affaldscontainer hvori beboerne kan deponere deres affald efter art. Det er således muligt at sortere Plastbeholdere og -emballage, Papemballage, Metal, Glas, og Papiraffald separarat. Organisk husstandsaffald skal efterlades i de almindelige affaldscontainere som hidtil.

Vi opfordrer alle beboere til aktivt at deltage i denne miljøbevidste affaldsordning ved at sortere deres affald efter bedste evne. Alle andele har allerede modtaget materiale omkring ordningen fra Lyngby-Taarbæk Forsyning i posten. Du vil få udleveret en sorteringspose af boligforeningens inspektør når ordningen påbegyndes. Ønsker du at deltage men har ikke modtaget sorteringsposer, kontakt da inspektøren eller bestyrelsen.

During the Month of October the housing association will put in place a new kind of refuse container wherein you may dispose of your household trash according to its kind, these being plastic containers, cardboard, metal, glass or used paper. Regular organic household waste shall be disposed of as normally.

We encourage all residents to participate in this new environmentally conscious disposal system and handle their trash accordingly. Every resident has already received info material on this from Lyngby-Taarbæk Forsyning by regular postal mail. You will be provided the necessary sorting bags by a representative of the cooperative when the system is in place and running. If you have not and wish to participate, please contact the board.

Studieaktivitetsundersøgelse

november 8, 2015  |  Generelt

Studieaktivitetsundersøgelse

Grundet større efterspørgsel på Andelskollegiets boliger, er vi jf. vedtægterne nødsaget til at genindføre studieaktivitetsundersøgelserne. I bedes derfor gå ind på

http://andelskollegiet.dk/study/

og udfylde undersøgelsen for alle beboere i andelen. Undersøgelsen skal besvares inden d. 3. december 2015. Bliver den ikke modtaget vil andelshaveren blive kontaktet med henblik på at sætte andelen til salg hurtigst muligt.

Vær opmærksom på at i andele med mere end en beboer, skal begge udfylde undersøgelsen, også i tilfælde af at vedkomne ikke er studerende.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Student check

Due to greater demand for the apartments at Andelskollegiet, we are bound by the rules to reinstate students checks. You are therefore asked to go to

http://andelskollegiet.dk/study/

and fill out the relevant form, for every person living in the apartment. The student check must be submitted before December 3rd, 2015. If the form is not filled out, the owner of the apartment will be contacted with regards to selling as soon as possible, and the further process hereof.

Be aware that in apartments with more than one tenants, each tenant must fill out a form of their own, even if the tenants is not currently a student.

Best regards,
The Board at Andelskollegiet

Omtale i ABFnyt

maj 10, 2014  |  Generelt

Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) medlemsblad, ABFnyt har skrevet en kortere historie om vores forening. Du kan finde den her. Hele magasinet kan findes her (vi er på side 22).

Beboernyt

april 8, 2014  |  Generelt

Kære beboere

Nyt parkeringsselskab – samme ordning
Andelskollegiet skiftede parkeringsordning i december til ParkGroup. ParkGroup er siden da splittet op, og vores parkeringsordning leveres derfor nu af BluePark.
Dette betyder at gæstekort, periodekort og faste parkeringskort fremover vil have påskriften BluePark frem for ParkGroup, ligesom skiltene på vores parkeringsplads er skiftet til BlueParks nye skilte.
I vil stadig kunne bruge de gamle gæstekort, periodekort og faste parkeringskort fra ParkGroup, som hidtil.
De af jer som har faste parkeringskort, har fået et nyt parkeringskort i jeres postkasser. Bestyrelsen ser meget gerne at I skifter jeres parkeringskort fra ParkGroup ud med parkeringskortene fra BluePark. Dette er alene for at undgå misforståelser om hvem der leverer vores parkeringsordning.

Evaluering af den nye parkeringsordning
Den nye parkeringsordning kører nu glidende. Der har dog været lidt opstartsvanskeligheder.
Flere beboere har stillet sig uforstående overfor den regel bestyrelsen har indført om, at det kun er biler der er registret til en adresse i foreningen, som kan få faste parkeringskort. Dette er dog ofte kommet fra beboere som “låner” en bil mere eller mindre fast af 2. part.
Mange af dem der nu bruger parkeringspladsen med gæstekort, periodekort eller faste parkeringskort, har meldt positivt tilbage omkring den nye ordning.

Foreningen på Facebook
Foreningen har omsider fået sin egen Facebook side. Søg på “Andelskollegiet Kollegiebakken – DTU” og du finder den. Bestyrelsen vil gøre sig umage med at holde Facebook siden opdateret med hvad der sker i foreningen.
Derudover er du velkommen til at kontakte bestyrelsen på Facebook siden med generelle forespørgsler.

I det beboernyt der er lagt i beboernes postkasser, er der skrevet om en forkert Facebook side. Den rette Facebook side findes her:
https://www.facebook.com/pages/Andelskollegiet-Kollegiebakken-DTU/1414104288856698

Spørgsmål angående parkering kan stilles på parkering@andelskollegiet.dk.

På vegne af bestyrelsen
Anders Bruun,
Lejlighed 48

Udskiftning af ventilationsfiltre

april 13, 2011  |  Generelt

I dag er der blevet udskiftet ventilationsfiltre, derfor kan optræde mere støv i systemet – end sædvanligt – i en kortere periode.

Mange hilsner,
Bestyrelsen, AKK

Lancering af ny hjemmeside

november 4, 2010  |  Generelt

Kære besøgende.

Vi har per dags dato lanceret en ny hjemmeside. Målet med den er større tilgængelighed af informationer for beboere samt interesserede købere.

Hold jer ikke tilbage fra at skrive hvis I synes at siden mangler nogle informationer.

Mange hilsner,

Andelskollegiet Kollegiebakken