Permanent løsning på internet problemer

september 10, 2015  |  Netgruppen

Kære beboer,

Der har over perioder de sidste par år været problemer med udfald på internetforbindelsen i blok 1 og 2 (lejlighed 1-51). Der har været flere spekulationer omkring hvad kunne forudsage problemet, men ingen løsning herpå.

Henover sommeren tog vi konsekvensen heraf, ved at flytte vores mest kritiske udstyr til et mere egnet rum, samtidigt med vi fik lavet en fejlsøgning og udskiftede alle de “svage” led i systemet.

Som resultat heraf, bør ingen beboere have problemer med udfald på netforbindelsen. Skulle det alligevel ske, så tag fat på os, på netgrp@andelskollegiet.dk.

– Kaspar

Internettet kører igen!

juli 26, 2015  |  Netgruppen

Kære beboer,

Vi har haft en tekniker ude og har nu en midlertidig løsning på problemet.

I sammenhæng med en permanent udbedring af problemet, vil vi udmelde forventet nedetid.

– Kaspar

Mindre K-Net kontingent stigning

april 12, 2014  |  Netgruppen

Til alle brugere af K-Net

Efter en grundig gennemgang af K-NET foreningens økonomi, er det blevet K-NET gruppen klart at der indtil nu ikke har været budgetteret med regulær fornyelse af forældet hardware, samt anden redundans i økonomien.

Så for at undgå grimme økonomiske overraskelser og evt. nedbrud på forbindelsen, har generalforsamlingen for K-Net besluttet at hæve det mådn. kontingent pr. bruger til 20 kr.

Stigningen træder i kraft for opkrævningsåret 2014. (dvs. pr. 1. jan 2014)

Nyt parkeringsselskab

december 12, 2013  |  Netgruppen

Som meddelt pr. omdelt notat, er vi skiftet fra Scan Parkering til ParkGroup/BluePark. Det er nu krævet, at man har registeret sin bil (enten som ejer el. bruger) til andelens adresse for at få et fast parkeringskort. Ellers kan man ansøge om periodekort eller få udleveret gæstekort. Læs mere her:

http://andelskollegiet.dk/kollegiet/generelt/

Kort planlagt nedetid for internet

april 21, 2013  |  Netgruppen

K-net har annonceret at der vil forekomme kort nedetid på internetforbindelsen

mandag d. 22. april 2013 kl. 23:59.

Nedetiden skyldes behov for at genstarte en core router, hvorfor alle tilsluttede kollegier vil være berørte. Forbindelsen forventes at være tilbage efter få minutter, hvis alt går som planlagt.

Som noget nyt er det nu muligt at følge K-net på de sociale medier og derigennem få informationer om nedetid mv.

Links til facebook, twitter og google+ kan findes på K-nets hjemmeside.

Ny internetløsning klar

marts 14, 2012  |  Netgruppen

Da test-fasen for den nye internetløsning som bl.a. overflødiggør k-net klienten (og login i det hele taget) nu er vel overstået, skal alle beboere flyttes fra den gamle til den nye løsning.

Rent praktisk kommer dette til at ske løbende i to faser.

  • Indledelsesvist vil vi hjælpe beboere som selv tager kontakt til netgruppen.
    (via netgrp@andelskollegiet.dk eller ved at møde op i fælleshuset på tirsdage kl. 20)
  • Senere vil vi tage direkte kontakt til de resterende beboere, for at få de sidste flyttet.

Vi ser meget gerne at du selv tager kontakt til netgruppen med henblik på at blive flyttet til den nye løsning, da dette gør organiseringen af skiftet lettere for alle parter.
Du kan læse mere om de mange fordele ved den nye løsning her.

Allerede nu kan du følge med i forbindelsesstatus mv. på K-net’s nye hjemmeside, og når du er overført til den nye løsning vil du kunne følge dit forbrug på http://k-net.dk/user/

Ny internetløsning på vej

februar 25, 2012  |  Netgruppen

K-net har i det seneste stykke tid arbejdet på en ny og bedre internetløsning, som gør op med det stigende antal problemer der har været på det seneste.

Den nye løsning har flere fordele for dig som bruger:

– Bedre stabilitet
Problemet med at blive smidt af internettet i tide og utide, som flere brugere har oplevet i længere tid, vil blive minimeret.

– K-net klienten bliver overflødig
Dvs. at du ikke længere skal logge på, men har internet fra det øjeblik du sætter stikket i væggen. Du kan koble flere enheder direkte på den nye forbindelse (inkl. Konsoller osv.) ved at fordele forbindelsen med en switch.

– Hurtigere Internet
Vi får fra AKK en Gigabit forbindelse som for den enkelte beboer kun begrænses af vores lokale netværk (100Mb) samt forbindelsens belastning af andre beboere på kollegiet.

– Trafikgrænsen hæves væsentligt
Grænsen har hidtil været 50GB pr. 30 dage, hvilket fremover bliver væsentligt højere. Der er endnu ikke fastlagt et præcist tal for den nye grænse.

– Trafikgrænsen er ikke længere en lukke-grænse
Skulle du overskride forbrugsgrænsen vil der ikke længere blive lukket helt for dit internet. I stedet vil der blive sat en rimelig grænse på din hastighed indtil du igen er under forbrugsgrænsen.

– Forbrug kan følges i real-time
Når du er på den nye løsning vil du kunne følge dit forbrug minut for minut. Dette kan gøres på følgende side, helt uden at logge ind: http://k-net.dk/user/

– Privat netværk i din lejlighed
Forbindelsen mellem lejligheder er lukket som standard. Dvs. at du ikke længere skal overveje om naboen kan komme i forbindelse med din netværksprinter, konsol, tv-server osv.

– Mulighed for at få åbnet porte
Det er endnu ikke helt fastlagt hvilke porte der fremover vil være lukkede som standard, men det er hensigten at hver enkelt lejlighed kan få åbnet specifikke netværksporte ved henvendelse til AKK’s netgruppe.

 

Implementering af den nye løsning
Det er op til netgrupperne for hvert enkelt kollegie at klargøre  kollegiets netværk til den nye løsning. Vi på AKK vil gerne være blandt de første, og er allerede på nuværende tidspunkt klar til at flytte beboere til den nye løsning enkeltvis.

Den nye løsning er pt. anvendt af et mindre antal brugere som er indforståede med at løsningen stadig er i en testfase, og at der kan forekomme hastighedssvingninger og ikke-varslet nedetid. Allerede nu er forbindelsen dog generelt mere stabil end hvad der af mange opnås med den gamle k-net klient.

Når løsningen officielt går ud af test-fasen vil alle beboere få nærmere besked om hvornår og hvordan vi på AKK flytter samtlige lejligheder over til den nye løsning. Dette forventes at ske i løbet af 2012.

Beta-test af den nye løsning
Hvis du er indforstået med de stabilitetsproblemer som kan forekomme ved at anvende den nye forbindelse i test-fasen, vil vi i netgruppen gerne hjælpe med at flytte dig allerede nu.
Send en e-mail til netgrp@andelskolleget.dk og foreslå et par tidspunkter i løbet af eftermiddag/aften de efterfølgende dage hvor du er hjemme og kan komme til internet-stikkene i din lejlighed, så vi kan aftale nærmere. Det tager normalt kun omkring 15 min. at teste kablerne til din lejlighed, og du højst sandsynligt blive flyttet til den nye løsning senere samme dag.

Hvis du har nogen spørgsmål til den nye løsning eller til netgruppen generelt, kan vi kontaktes ved at skrive en mail til netgrp@andelskollegiet.dk, eller ved at møde op i fælleshuset en tirsdag aften kl. 20:00 – 20:15.