Bestyrelsen for Foreningen:

 

Bestyrelsen for Andelskollegiet Kollegiebakken er i denne valgperiode (2017-2018) disse :

Kontakt til bestyrelsen og foreningens tjenester

NB! Kollegiets bestyrelse er frivillige beboere og selvom vi gerne vil hjælpe andre beboere med deres problemer når vi kan, har alle bestyrelsesmedlemmer aktiviteter i dagligdagen som af nødvendighed må prioriteres højere end bestyrelsesarbejdet. Fra betyrelsens side bestræber vi os på at svare på alle henvendelser indenfor 10 hver-dage. Vær venlig at gennemgå vores artikel Ofte Spurgte Spørgsmål for at finde et svar på inden du skriver.

 

Angående Praktiske problemer: Henvendelser omkring praktiske, fysiske problemer der er relevante for foreningen og lejlighedernes udstyr kan du skrive i foreningens Facebook-gruppe. Ellers kontakt et bestyrelsesmedlem.

Ang. Fælleslokale: Henvendelser omkring brug og leje af foreningens fælleslokale skal sendes til faelleshus@andelskollegiet.dk.

Ang. Parkering: Henvendelser omkring parkering, parkeringstilladelser, bøder, mm. skal sendes til parkering@andelskollegiet.dk.

Angående Salg, Klager og andet: Den første kontaktperson mellem bestyrelse, beboere og andelshavere er formand Philip Thomsen. Henvendelser omkring salg, klager, generelle henvendelser, foreslag der ønskes forelagt bestyrelsen og andre foreningsrelevante emner skal derfor sendes til ham på philip.thomsen@andelskollegiet.dk.

 

 

Foreningens grunddokumenter

 

Andelskollegiets foreningsvedtægter er disse: Vedtægter for AKK . Vedtægterne er en forenings “grundlov” og vigtige at kende som aktiv deltager i foreningslivet. Vedtægterne udstikker de regler som både beboere skal rette sig efter og de rammer som bestyrelsen må arbejde indenfor. Vedtægterne for en boligforening er typisk adspurgt af banker og andre finansinstitutioner når du ansøger om boliglån.

Kollegiets husorden er denne: Husorden for AKK . Husordenen er de almene ordensregler for kollegiet og beboerne. Den udstikker fra foreningens vedtægter men er nærmere specificeret på visse områder. Husordenen er de regler der alment er mest relevante at kende når man er en menig beboer. Ved forseelser fra en beboers side i forhold til husordenen har bestyrelsen beføjelser til at skride ind overfor overfor denne part.