Fælleshuset

Regler for anvendelse af fælleshuset kan læses her.

 

Vær opmærksom på at fælleshuset i vintermånederne kan være køligt da gulvvarmen er langsom til at opvarme lokalerne.

 

Reservation af fælleshuset

 

Foreningen tager et gebyr på 500 kr. for at en beboer kan leje fælleshuset i et specificeret tidsrum. Der skal betales for denne reservation uanset om det benyttes eller ej af beboeren og dennes gæster.

Dertil kommer et depositum på 1.000 kr. hvilket tilbagebetales betinget af at lejeren fult ud har overholdt sit ansvar ifbm. brug og acceptabel renøring.

For reservation af lokalet skal du skrive til foreningens fælleshus-ansvarlige på faelleshus@andelskollegiet.dk. Så snart at du og den ansvarlige har endeligt aftalt din leje af fælleshuset, skal du overføre det fulde beløb på 1.500 kr. til følgende modtager:

 

MobilePay: 30 71 80 92

eller

kontonummer:  8117 – 3888910

 

Når foreningens fælleshusansvarlige har registreret modtagelsen af det indbetalte vil reservationen være gyldig.

 

Depositum tilbagebetales efter aftale med den ansvarlige, betinget af at fælleshusets stand efter endt brug er fundet acceptabel af en representant for bestyrelsen. Er dette ikke tilfældet vil depositum fratrækkes omkostninger svarende til en professionel rengøring af lokalerne. I tilfælde af groft misbrug af lokalerne og skade på inventar hvor det fulde depositum ikke dækker reparationer m.v. vil bestyrelsen gøre sanktioner overfor den ansvarlige beboer jfr. vedtægterne.

 

Nedenunder kan du se kalenderen med eventuelle reservationer i.

 

Kalender

 

Billeder