Ofte Spurgte Spørgsmål

Her vil du kunne finde svar på spørgsmål omkring vedligehold af din lejlighed på Andelskollegiet. Vi anbefaler at du læser hele siden igennem, for at undgå at hænge på en unødvendig regning for udbedring af mangler eller uberettigede udskiftninger når du en dag fraflytter lejligheden. 

Indhold

 

Generelt

Hvor kan jeg finde vedtægterne og/eller husordenen?

Se siden Dokumenter under For beboere.

 

Hvor og hvordan får jeg et parkeringskort?

Reglerne for parkering på kollegiet finder du her.

 

Er der nogle sociale arrangementer?

Sociale aktiviteter arrangeres af foreningens socialaktivitetsudvalg. Som udgangspunkt vil der afholdes en fest eller et andet underholdende arrangement 3-4 gange om året. Invitationer sendes typisk via kollegiets emaillister eller slås op i opgangene og udfor beboernes lejligheder.

 

Hvis elevatoren ikke virker?

I så fald skal du kontakte firmaet ELCON, Thisted A/S som yder gratis service på vores elevatorer. Du kan komme i kontakt med dem døgnet rundt, telefonisk på nummer: (+45) 97 92 63 22.

Det kan evt. anbefales at du sætter en seddel op på den defekte elevator hvor du fortæller andre at elevatoren ikke virker og at du har ringet til ELCON så ikke andre ligeledes ringer om den samme elevator.

 

Hvis der opstår praktiske problemer…

Andelshaveren har selv den indendørs vedligeholdelsespligt, vi har dog etableret vores egen inspektørtelefon hvor du kan tage kontakt for at få hjælp. Send en SMS til For TIden Utilgængelig om at du har et problem, så vil du blive ringet op så snart der er tilgængelig assistance.

Retningslinjer for nyanskaffelser og ændringer i lejlighed

Ønsker du at udskifte dine hvidevarer, har vi følgende retningslinjer:

 

Art Hvidevare Påkrævet Standard
Køleskab Mindst 100 liter volumen med energimærke A+ eller bedre.
Ovn (A-lejligheder) Mindst samme kvalitet som Kervel ovnen. Erstatning med en mikrobølgeovn accepteres ikke.
Kogeplade (A-lejligheder) Mindst 2 kogezoner.
Komfur (B- og C-lejligheder) Mindst 4 kogezoner samt ovn.
Vaskemaskine Skal være frontbetjent med ikke under 5 kilo vaskekapacitet. Tørrefunktion er dog ikke et krav. Energiklasse ikke underA++.

Ønsker du at udskifte andet end hvidevarer (bordplade i køkkenet, vaske el. lign) skal du søge bestyrelsen om tilladelse, så du ikke står i en dårlig situation ved salg. Som udgangspunkt godkendes alt der ensidigt forbedrer lejlighedens stand.

 

Forbedringer/forandringer af lejlighedernes udstyr

Alle forandringer i andelsboligen skal godkendes af bestyrelsen (se vedtægternes §11), kontakt bestyrelsesformanden herfor. Som udgangspunkt afskrives forandringer der vurderes værende mere værd end den oprindelige stand / det oprindelige inventar over en periode på 10 år.

 

Nøgler

Jeg har fået min nøgle væk – hvad gør jeg?

Der sker at ens nøgle kan blive væk. Hvordan du skal forholde dig kommer an på situationen:

1) Hvis din nøgle er væk men du kan komme ind i din lejlighed så skal du hurtigst muligt kontakt bestyrelsen, så vil de være behjælpelige med at anskaffe et nyt sæt nøgler.

2) Hvis din nøgle er væk og du ikke kan komme ind i din lejlighed er der den eneste mulighed at kontakte det firma som vi bruger til at klare låse:

De Blå Låsesmede ApS
DØGNVAGT +45 7026 2266

Bemærk at dette er det eneste firma der må yde service på vores låse og nøgler. Det anbefales at du i din telefonbog indkoder dette nummer i tilfælde af at du mister din nøgle og ikke kan komme ind. Efter de har hjulpet dig ind skal du hurtigst muligt kontakte bestyrelsen via mail.

 

Jeg vil gerne have bestilt flere nøgler – hvad gør jeg?

Hvis du har alle dine nøgler, men gerne vil have en ekstra kan du bede om  tilladelse til dette ved at kontakte bestyrelseformanden.

Hvis du har fået smidt en nøgle væk, skal du få omkodet dine låsecylindre og have et nyt sæt nøgler af sikkerhedsmæssige hensyn for fremtidige beboere.

Har du to nøgler tilbage anbefaler vi at du venter til fraflytning af lejligheden med at gøre noget ved det. Har du kun en anbefaler vi at du tager kontakt til bestyrelsesformanden for at få godkendelse til omkodning af dine låsecylindre.

Jeg har knækket en nøgle – hvad gør jeg?

Du skal gemme nøglen, sådan at du kan få en erstatningsnøgle. Ellers vil det være nødvendigt at betale for omkodning.

Indflytning

Hvad skal jeg gøre for at få et mærkat på min postkasse?

Du er som udgangspunkt selv ansvarlig for at påhæfte letlæselige og korrekte mærkater/labels til din postkasse. Postvæsenet og bestyrelsen er ikke forpligtet til at levere eller forsøge at levere breve og dokumenter til postkasser der ikke er tilstrækkeligt identificerbare.

Ved henvendelse til bestyrelsen kan vi udskrive labels til dig.

(Pr. Sept. 2017 arbejdes der på professionelle navneskite til beboernes postkasser. Mere om dette vil følge i et nyhedsbrev)

 

Hvad skal jeg gøre for at få strøm?

Du er umidelbart efter indflytning ansvarlig for at du er tilmeldt hos dit transmissionsselskab, hvilket er Radius (Tidl. DONG Energy). Derefter skal du vælge en el-leverandør, som er separat fra leveringsselskabet. Du kan tidligst tilmelde dig to måneder før indflytningen og senest 14 dage efter. Læs mere på dongenergy.dk.

 

Hvilke forsikringer skal jeg have?

Du er forpligtiget til at have en indboforsikring, medmindre du er omfattet af en anden forsikringsordning (fx. dine forældres). Vi anbefaler at du tegner en udvidet forsikring der også dækker sanitet og glas.

Kollegiets bygninger har deres egen forsikring, men disse dækker ikke beboernes eget indbo, sanitet og andet udstyr i lejlighederne.

 

Hvilke supermarkeder ligger der tæt på?

Er der andre nyttige ting i nærheden?

Hvor er alle betalingskalanerne?

Det er op til den enkelte beboer at anskaffe sig et TV abonnement/pakke. Du kan anvende udbydere som foreksempel Boxer. DU kontakter dem individuelt, oplyser din bopæl. Signalet til TV er tranmitteret i de almindelige koaksialkabelstik i væggene.

Foreningen

Hvor tit afholdes generalforsamling?

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året, typisk i sluttningen af April måned. Derudover kan der indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger i løbet af året når omstændighederne kræver det.

Vi anbefaler kraftigt at du som beboer engagerer dig aktivt i foreningslivet da du kan gøre en stor forskel for dig selv og dine medbeboere ved at gøre et bidrag når behovet er der.

 

Er der mulighed for at benytte foreningens fælleshus?

Ja. Du kan som beboer leje fælleshuset på en-dagsbasis. Du skal betale et fastsat depositum og en separat lejebeløb. Læs mere om dette her.

 

Internet

Hvem er vores internet udbyder?

Kollegiets internetudbyder K-net er netleverandør for os med en symmetrisk 1 Gbps forbindelse. Som beboer på Andelskollegiet er du obligatorisk opskrevet til K-net og betaler månedligt til dem via din huslejeopkrævning. Gebyret varierer fra år til år men er typisk under 20 kr/md.

 

Hvem skal jeg kontakte ang. problemer med internettet?

Du skal kontakte foreningens netværksgruppe på email netgrp@andelskollegiet.dk (p.t. utilgængelig, brug pp@andelskollegiet.dk). Telefonisk kontakt med Netgruppen er kun efter aftale. I tilfælde af moderate driftsforstyrrelser kan du skrive til netgruppen på email eller tjekke hjemmesiden for statusopdateringer. Kontroller evt. også K-net før du kontakter netværksgruppen, da problemer upstream ikke kan løses af kollegiets egne teknikere.

 

Jeg har brug for at åbne en bestemt port, hvordan gør jeg?

Det kan du gøre på https://k-net.dk/user/ports/, hvor du også har mulighed for at se forbrugsdata.

 

Dit Ansvar

Anvendelse af internadgangen skal ske på samme ordentlige or sobre vis some alle andre netopkoblinger. Eventuel misbrug af denne er du alene juridisk ansvarlig for. Selvom netgruppen kan være behjælpelig med at assistere med at opsætte dit netudstyr er det dit eget ansvar at holde det påpasseligt sikret mod indbrud samt fri for infektioner af virus, malware o.a.

Misbrug af netadgangen vil prompte føre til at denne lukkes.

 

Køkken og badeværelse

Min vask/mit afløb er stoppet, hvad gør jeg?

Typisk er det fordi afløbet eller vandlåsen er stoppet med fedt, hår eller madrester: https://www.youtube.com/watch?v=zek_AwZ_cFk

Til vask I køkken eller bad kan denne video også være en hjælp: https://www.youtube.com/watch?v=upITrbtAETM.

 

Et middel til afløbet i køkkenet kan som nævnt være kogende vand, men vil dette ikke løbe forbi vandlåsen, kan det være en løsning at hælde det direkte ned i kloakken efter vandlåsen.

 

Min vaskemaskine er stoppet med at fungere, hvad gør jeg?

Du kan kontakte Bosch hvidevareservice på 44 89 88 10 eller email Service.besoeg@BSHG.com (læs mere her). Er det en større skade løber reparationen hurtigt op, i hvilket tilfælde vi anbefaler at man blot udskifter vaskemaskinen.

 

Knapperne på min emhætte el. kogeplade er ødelagte, hvad gør jeg?

Er det som følge af almindelig slid og brug kan du kontakte bestyrelsen med henblik på at få en erstatning.

 

Jeg får meget støv i min indblæsning, hvad gør jeg?

Dette er et kendt problem og har flere årsager:

Første årsag er at der efter at kollegiet opførtes blev ventilationen ikke gennemblæst fuldstændigt, og resterne fra da flyver dermed med indblæsningsluften. For det andet er det at der ved indblæsningsmanchetten skabes turbulens. Dette fører til at lejlighedernes almindeligt forekommende husstøv aflejres på lofter i synlige grå støvansamlinger. Denne årsag kan derfor afhjælpes ved at støsuge og rengøre lejligheden oftere. Et tredie årsag kan være at ventilationsanlæggets filtersystem er overbelastet.

Hvis du fortsat oplever væsentlige problemer med ventilationen bedes du kontakte foreningens inspektør eller et bestyrelsesmedlem med henblik på at udrede problemet. Vi anbefaler at kollegiets beboere ikke komplet aflukker eller blokerer indblæsningen da dette kan skabe fugtproblemer og gøre lejlighedens indeklima usundt.

 

Altan og terrasse

Skal jeg selv klippe min hæk?

Ja, men gør eller kan du ikke selv er der to alternativer:

  1. Vi ordner det på foreningens rengøringsdage.
  2. Vi indhenter et kollektivt tilbud.

Du kan låne en elektrisk hækkesaks af foreningen.

 

Skal jeg selv vedligeholde mit gelænder?

Ja. Olie samt udstyr hertil kan du låne af foreningen. Kontakt socialaktivitetsudvalget eller bestyrelsen ang. dette.

 

Min altan er blevet alge/grøn farvet, hvad kan jeg gøre?

Det nemmeste er at rengøre den med udendørs Rodalon (link her).

Du kan også bruge en højtryksrenser, men dette kan være til gene for beboerne og bør derfor kun gøres med varsomhed.

 

Stue

Må jeg sætte ting op på væggene?

Ja, sørg dog for at spartle og eventuelt male over hullerne når du flytter ud fra lejligheden igen. Har du ekstraordinært mange huller fra opsætning i væggen eller gjort et sjusket forsøg herpå, betragtes dette some skader på lejligheden og vil blive fratrukket værdien af din andel ved endeligt salg.

 

Der er en skade i mit gulv, hvordan kan jeg udbedre den?

Afhængigt af skadens størrelse kan det løses ved en simpel polering. Er skaden af større omgang skal en mindre slibning og lakering til, hvis det er meget slemt kan en udskiftning af gulvet være nødvendigt. Alt dette står for egen regning, da gulvmaterialet betragtes som en del af lejlighedens udstyr.

 

Hvordan skal vægge samt loft males?

Bestyrelsen at vægge og loft males i hvid glans 5 til 7.

 

Hvor meget elektrikerarbejde må jeg selv gøre?

Der er en hel del ting man selv må udskifte, men som udgangspunkt må nye installationer ikke udføres selv, da sjusket arbejde er en brandfare for dig og andre beboere. Eksempler på ting du dog godt selv må:

For flere eksempler se: https://www.sik.dk/hvad-maa-man-selv

Varme og varmt vand

Jeg har problemer med at få varme på, hvad kan det være?

Hovedårsagen er typisk fordi ventilen har sat sig, dette løses ved:
https://www.youtube.com/watch?v=sKRpiF7O944

Løser det ikke problemet i løbet af 1/2 time, skal der måske en håndværker på sagen. Tag fat på vores inspektørkontakt herom.

 

Hvordan kan jeg lukke for vandet / varmen?

Hver lejlighed har en service luge i en af rummene, inde bag denne låge er der tilgang til ventiler som kan lukke for forbrugsvand, samt varme.

 

Hvordan kan jeg aflæse vand / varme, hvad betyder de forskellige målere og hvad er normal forbrugene?

Målerne i serviceskabet i din lejlighed viser varmeforbrug (kWh), varmtvandsforbrug og koldtvandsforbrug, de to sidste i kubikmeter.

Udgifterne til vand og varme opkræves aconto over din månedlige leje og du efteropkræves eller godtgøres hvert år henover sommeren alt efter hvordan dit forbrug har udartet sig. Actontopkrævningens pålydende værdi afspejler foreningens gæt på hvad en normal lejligheds forbrug ligger på.

 

Køb/salg

Hvad er processen for salg af min andel?

NB! Vi er bekendt med at mange beboere forventer at et salg kan klares på “et par dage”. Dette er ikke en realistisk forventning og vi må fra bestyrelsens side understrege at en salgsag ikke må forventes gennemført på mindre end 14 dage.

  1. Først skal salgsprisen godkendes af bestyrelsen. Dette gøres ved at sende en fuldstændig opgørelse over skader/mangler og eventuelle forbedringer i lejligheden til formanden (salg@andelskollegiet.dk). For forbedringer skal kvitteringer samt opgørelse for egne arbejdstimer vedlægges.
  2. Herefter vil bestyrelsen bede vores administrator om sætte andelen til salg på ventelisten til den godkendte pris.
  3. Er ingen på ventelisten interesserede, vil andelen herefter blive opstillet på hjemmesiden, hvorefter den frit kan sælges til en part der opfylder vedtægternes §3.
  4. Når en køber er fundet, skal vores administrator (4B) kontaktes mht. opsættelse af salgskontrakt.
  5. Herefter skal bestyrelseformanden kontaktes med henblik på planlægning af syn. Kom med forslag til dato hvor lejligheden er tom – og både du og køber kan og bør deltage.
  6. Efter syn af andelen fremsendes en kvittering på gennemgangen samt handleplan for eventuelle udbedringer.
  7. Til slut overskrives det tidligere andelsbevis til den nye andelshaver.

 

Jeg er interesseret i at købe en andel, hvad gør jeg?

Find først ud af hvilken type lejlighed du er interesseret i (se Lejlighederne). Herefter kan du se om der er lejligheder af denne type på vores salgsliste (se her). Sælgeren kan sende dig regnskaber, budgetter og information om lån ved forespørgsel.

Skal du ud og se en andel, skal du bede sælger om et gæstetilladelse til vores P-plads. Alternativt kan du benytte andre omlæggende parkeringsarealer. Der refunderes ikke P-bøder for besøgende, ejheller når disse er her i købsøjemed.

 

Jeg har forbedringer i min lejlighed, hvordan får jeg betaling for dem?

Når lejligheden sættes til salg, skal du medsende en kvitteringer samt opgørelse af arbejdstimer brugt på forbedringerne. Alternativt skal du kontakte bestyrelsen for at få rekvireret en vurderingsmand der kan prissætte forbedringerne.

 

Jeg har fundet en sælger, hvad gør jeg nu?

Du skal tage kontakt til vores administrator, der vil forberede købskontrakten. Herefter aftales overtagelsesdato samt lejlighedssyn.

 

Hvordan foregår boligsynet?

Bestyrelsen skal løbende undersøge hvilken stand lejlighederne har og sørge for at de lever op til denne rimelig standard. Dette gøres i sammenhæng med køb/salg, hvor bestyrelsen eller repræsentanter herfor vil gennemgå lejligheden sammen med køber og sælger. Blandt andet undersøges:

 

Mangler vil give et afslag svarende til hvad det koster at få udbedret og vil fratrækkes købesummen, med mindre det vurderes at foreningen er ansvarlig herfor.

Andelen skal være tom under synet, ellers vil det der blive indkaldt til gensyn. Dette er for at beskytte både sælger og køber mod eventuelle fremtidige tvister.

 

Andet

Jeg har et problem der ikke kan løses udfra ovenstående, hvad gør jeg?

Send en SMS til vores inspektørkontakt på 71 72 66 11 (p.t. utilgængelig) om at du har et problem, så vil du hurtigst muligt blive ringet op herom.