Ofte Spurgte Spørgsmål

Her vil du kunne finde svar på spørgsmål omkring vedligehold af din lejlighed på Andelskollegiet. Vi anbefaler at du læser hele siden igennem, for at undgå at hænge på en unødvendig regning for udbedring af mangler eller uberettigede udskiftninger når du en dag fraflytter lejligheden. 

Indhold

 

Foreningen

Hvor tit afholdes generalforsamling?

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året, typisk i sluttningen af April måned. Derudover kan der indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger i løbet af året når omstændighederne kræver det.

Vi anbefaler kraftigt at du som beboer engagerer dig aktivt i foreningslivet da du kan gøre en stor forskel for dig selv og dine medbeboere ved at gøre et bidrag når behovet er der.

 

Hvor kan jeg finde vedtægterne og/eller husordenen?

Se siden Dokumenter under For beboere.

 

Hvordan får jeg parkerings tilladelse?

Reglerne for parkering og tilladelser på kollegiet finder du her.

 

Er der mulighed for at benytte foreningens fælleshus?

Ja. Du kan som beboer leje fælleshuset på en-dagsbasis. Du skal betale et fastsat depositum og en separat lejebeløb. Læs mere om dette her.

 

Er her nogle sociale arrangementer?

Sociale aktiviteter arrangeres af foreningens Eventgruppe. Som udgangspunkt vil der afholdes en fest eller et andet underholdende arrangement 3-4 gange om året. Invitationer sendes typisk via kollegiets emaillister eller slås op i opgangene og udfor beboernes lejligheder.

 

Ved praktiske problemer.

Andelshaveren har vedligeholdelsespligt på al indvendigt udstyr og bestykning af lejligheden. Hvis du har behov for hjælp eller assistance til at løse noget uhensigtsmæssigt i din lejlighed bør du tage kontakt til en af dine medbeboere for at høre om de ved noget om at rette op det, evt. i vores Facebookgruppe ( Andelskollegiet Kollegiebakken (beboere) ).

Ellers kan du kontakte bestyrelsen for at få råd, hvis det drejer sig om et emne der ikke i forvejen er behandlet her på hjemmesiden.

 

Køb/salg

Hvad er fremgangsmåden for et salg af min andel?

NB! Vi er bekendt med at mange beboere og interesserede forventer at et salg kan klares på “et par dage”. Dette er ikke en realistisk forventning og vi må  understrege at en handel ikke kan ventes gennemført før udgangen af måneden efterfølgende den, hvor handelen påbegyndes.

 

  1. Først skal salgsprisen godkendes af bestyrelsen. Dette gøres ved at sende en fuldstændig opgørelse over skader+mangler samt evt. forbedringer i lejligheden til formanden (salg@andelskollegiet.dk – eller philip.thomsen@andelskollegiet.dk ). Vedr. forbedringer skal du vedlægge kvitteringer for materialer samt opgørelse over egne arbejdstimer.
  2. Bestyrelsen vil herefter bede vores administrator (4B) sætte andelen til salg på ventelisten til den godkendte pris.
  3. Såfremt ingen på ventelisten er interesserede vil andelen da blive anført på hjemmesidens salgsside, hvorefter den frit kan sælges til en køber der opfylder §3 i Andelskollegiets Vedtægter.
  4. Når en køber er fundet, skal administrator (4B) kontaktes for at udarbejde af salgskontrakt.
  5. Herefter skal bestyrelseformanden kontaktes for at bestille en lejlighedssyning. Giv os nogle forslag til tidspunkter hvor både du og køber er i stand til at mødes med vores synsmand på addressen; køber og sælger bør begge være til stede når synet foretages for at sikre enighed parterne imellem. Lejligheden skal før synet være tømt for effekter.
  6. Efter endt syn af andelen fremsendes en kvittering på gennemgangen samt handleplan for eventuelle udbedringer.
  7. Endeligt overskrives det tidligere andelsbevis til den nye andelshaver.

 

Jeg er interesseret i at købe en andel, hvad gør jeg?

Vær klar over hvilken type lejlighed du er interesseret i (se Lejlighederne). Herefter kan du se om der er lejligheder af denne type på vores salgsliste (se her). Sælger kan sende dig regnskaber, budgetter og information om lån ved forespørgsel.

Husk at bede sælger om et gæstetilladelse til P-arealerne hvis du kommer i bil. Der refunderes ikke P-bøder for besøgende, ejheller når disse er her i købsøjemed.

 

 

Hvordan foregår lejlighedssynet?

Bestyrelsen skal løbende undersøge hvilken stand lejlighederne har og sørge for at de lever op til denne rimelig standard. Dette gøres sammen med handelen, hvor bestyrelsen eller repræsentanter herfor vil gennemgå lejligheden sammen med køber og sælger. Blandt andet undersøges:

 

Fejl og Mangler i lejlighedens stand giver køber et afslag svarende til hvad det koster at få udbedret og vil fratrækkes købesummen, med mindre at foreningen er dækker herfor, ex. i tilfælde af ændringer i bygningsstrukturen.

Lejligheden skal være tom under synet, ellers vil det der blive indkaldt til gensyn. Dette er for at gøre processen hurtigt og ligefrem samt for at beskytte både sælger og køber mod eventuelle tvister.

 

Forbedringer/forandringer af lejlighedernes udstyr

Alle forandringer i andelsboligen skal godkendes af bestyrelsen (jfr. vedtægternes §11), kontakt bestyrelsesformanden herfor. Forbedringer på lejligheders inventar der vurderes højere end den oprindelige eller nominelle værdi, afskrives over en periode på 10 år.

Ønsker du at udskifte dine hvidevarer, har vi følgende retningslinjer:

Art Hvidevare Påkrævet Minimum Standard
Køleskab 130 L volumen, energiklasse A+.
Ovn (A-lejligheder) Af samme funktionaltitet som Kervel indbygningsovnen, og ikke udelukkende en mikrobølgeovn.
Kogeplade (A-lejligheder) 2 kogezoner.
Komfur (B- og C-lejligheder) 4 kogezoner, samt ovn.
Vaskemaskine Frontbetjent. Mindst 5 kilo vaskekapacitet. Energiklasse A++. Tørrefunktion er ikke et krav.

Ønsker du at udskifte andet end hvidevarer (bordplade i køkkenet, vaske el. lign) skal du søge bestyrelsen om godkendelse. Som udgangspunkt godkendes alle ændringer der ensidigt forbedrer lejlighedens tilstand og fremståen.

 

Det Praktiske

Nøgler og Låsesmed

Jeg har fået forlagt min nøgle – hvad gør jeg?

Er din nøgle blevet væk, men du stadig er i stand til at komme ind i din lejlighed så skal du snarest kontakte bestyrelsen for assistance til at anskaffe et nyt sæt nøgler.

Hvis situationen er den at du pga. en bortkommet eller brast nøgle ikke kan komme ind i din lejlighed er der den eneste mulighed at kontakte foreningens låsesmed!

De Blå Låsesmede ApS
DØGNVAGT +45 7026 2266

Dette er det eneste firma der er autoriseret til at yde service på kollegieboligernes låse og nøgler!

Kontakt snarest muligt herefter bestyrelsen og redegør for situationen.

 

Jeg vil gerne have bestilt flere nøgler – hvad gør jeg?

Hvis du har alle dine nøgler, men gerne vil have en ekstra kan du bede om tilladelse til dette hos bestyrelseformanden.

Hvis du har fået smidt en nøgle væk, skal dine låsecylindre omkodes og rekvirere et nyt sæt nøgler af sikkerhedsmæssige hensyn for fremtidige beboere.

Har du to nøgler tilbage anbefaler vi at du venter med at gøre nget ved det til fraflytning af lejligheden. Har du kun en anbefaler vi at du tager kontakt til bestyrelsesformanden for at få godkendelse til omkodning af dine låsecylindre.

Jeg har knækket en nøgle – hvad gør jeg?

Du skal beholde nøglen, sådan at du kan få en erstatningsnøgle – ellers er det nødvendigt at betale for omkodning.

Når jeg flytter ind

Hvad skal jeg gøre for at få et mærkat på min postkasse?

Som udgangspunkt er du selv ansvarlig for at have letlæselig identifikation på din postkasse. Postvæsenet og foreningen er ikke forpligtet til at levere breve og dokumenter til postkasser der ikke er ordentligt identificerbare. Ved henvendelse til bestyrelsen kan vi evt. udskrive labels til dig.

(Pr. Sept. 2017 arbejdes der på professionelle navneskite til beboernes postkasser. Mere om dette vil følge i et nyhedsbrev)

 

Hvad skal jeg gøre for at få strøm?

Du er på indflytningstidspunktet selv ansvarlig for at blive tilmeldt hos dit transmissionsselskab, hvilket er Radius (tidl. DONG Energy). Derefter skal du vælge en el-leverandør, som er separat fra leveringsselskabet. Du kan tidligst tilmelde dig to måneder før indflytningen og senest 14 dage efter. Læs mere på dongenergy.dk.

 

Hvilke forsikringer skal jeg have?

Du er forpligtiget til at have en indboforsikring, medmindre du er omfattet af en anden forsikringsordning (fx. dine forældres). Vi anbefaler at du tegner en udvidet forsikring der også dækker sanitet og glas.

Andelsforeningens bygningsforsikring dækker ikke beboernes eget indbo, ekstern sanitet og eller andet synligt udstyr i lejlighederne.

 

Er der andre nyttige ting i nærheden?

Køkken og badeværelse

Min vask/mit afløb er stoppet, hvad gør jeg?

Typisk er det fordi afløbet eller vandlåsen er stoppet med fedt, hår eller madrester: https://www.youtube.com/watch?v=zek_AwZ_cFk

Til vask I køkken eller bad kan denne video også være en hjælp: https://www.youtube.com/watch?v=upITrbtAETM.

 

Et middel til afløbet i køkkenet kan som nævnt være kogende vand, men vil dette ikke løbe forbi vandlåsen, kan det være en løsning at hælde det direkte ned i kloakken efter vandlåsen.

 

Min vaskemaskine er stoppet med at fungere, hvad gør jeg?

Du kan kontakte Bosch hvidevareservice på 44 89 88 10 eller email Service.besoeg@BSHG.com (læs mere her). Er det en større skade løber reparationen hurtigt op, i hvilket tilfælde vi anbefaler at man blot udskifter vaskemaskinen.

 

Knapperne på min emhætte el. kogeplade er ødelagte, hvad gør jeg?

Er det som følge af almindelig slid og brug på kan du kontakte bestyrelsen med henblik på at få en erstatning.

 

Jeg får meget støv i min indblæsning, hvad gør jeg?

Dette er et kendt problem og har flere årsager:

En oprindelig årsag er at der efter at kollegiet opførtes blev ventilationen ikke gennemblæst fuldstændigt, og resterne fra byggearbejdet har således med tiden drysset ind i lejlighederne. Dette er dog ikke så gældende længere.

Den væsentligste årsag er nok at der omkring indblæsningsmanchetten i køkken/stuer skabes turbulens hvilket fører til at lejlighedernes normalt forekommende husstøv aflejres i klart synlige ringe af støv på lofter.Dette kan til dels afhjælpes ved at støvsuge og rengøre lejligheden oftere.

Et tredie årsag kan være at ventilationsanlæggets filtersystem er overbelastet, hvilket burde klare sig selv, da luftfiltrene skiftest flere gange om året.

 

Hvis du fortsat oplever væsentlige problemer med ventilationen bedes du kontakte bestyrelsen med henblik på at udrede problemet.

NB! Vi påpeger at det er en potentielt helbredsfare hvis ventilationen er afbrudt og anbefaler derfor at man som beboer ikke lukker eller blokerer indblæsningen og ejheller lukker eller blokerer udsugningen da dette skaber fugtproblemer m.v. og gør lejlighedens indeklima usundt.

 

Altan og terrasse

Skal jeg selv klippe min hæk?

Ja, men gør eller kan du ikke selv er der to alternativer:

  1. Vi ordner det på foreningens rengøringsdage.
  2. Vi indhenter et kollektivt tilbud.

Du kan låne en elektrisk hækkesaks af foreningen.

 

Skal jeg selv vedligeholde min altans gelænder?

Ja. Træolie samt udstyr hertil kan du låne af foreningen. Kontakt socialaktivitetsudvalget eller bestyrelsen ang. dette.

 

Min altan er blevet alge/grøn farvet, hvad kan jeg gøre?

Det nemmeste er at rengøre den med udendørs Rodalon (link her).

Du kan også bruge en højtryksrenser. Bruges med varsomhed og sørg dog for at spørge om lov hos beboere neden under din lejlighed så du ikke er til gene for dem.

 

Stue

Må jeg sætte ting op på væggene?

Ja, sørg dog for at spartle og eventuelt male over hullerne når du flytter ud fra lejligheden igen. Har du ekstraordinært mange huller fra opsætning i væggen eller gjort et sjusket forsøg herpå, betragtes dette some skader på lejligheden og vil blive fratrukket værdien af din andel ved endeligt salg.

 

Der er en skade i mit gulv, hvordan kan jeg udbedre den?

Afhængigt af skadens størrelse kan det løses ved en simpel polering. Er skaden af større omgang skal en mindre slibning og lakering til, hvis det er meget slemt kan en udskiftning af gulvet være nødvendigt. Alt dette står for egen regning, da gulvmaterialet betragtes som en del af lejlighedens udstyr.

 

Hvordan skal vægge samt loft males?

Bestyrelsen at vægge og loft males i “Hvid glans 5 til 7”.

 

Hvor meget elektrikerarbejde må jeg selv gøre?

Der er en hel del ting man selv må udskifte, men som udgangspunkt må nye installationer ikke udføres selv, da sjusket arbejde er en brandfare for dig og andre beboere. Eksempler på ting du dog godt selv må:

For flere eksempler se: https://www.sik.dk/hvad-maa-man-selv

Varme og varmt vand

Jeg har problemer med at få varme i lekligheden, hvad kan det være?

Langt de fleste problemer i lejlighedernes radiatorer skyldes at ventilen har sat sig fast efter en sommersæson hvor thermostaten har været lukket til. Dette kan løses med lidt teknisk snilde, som eksempel her: https://www.youtube.com/watch?v=sKRpiF7O944

Løser det ikke problemet i løbet af 1/2 time, gentag proceduren, og hvis det stadig ikke hjælper kontakt da bestyrelsen eller den varme/vand ansvarlige.

 

Er problemerne ikke brgrænsede til radiatorvarmen er det formentligt et problem med flowet i din varmeforsyning. Dette kan have flere årsager. En mulig løsning er at du justerer på det røde knob (indreguleringsventilen) i serviceskabet, der styrer varmeflowet. Noter dig dens oprindelige indstilling, og juster kun i små trin! NB! Du skal informere den varmeansvarlige i foreningens bestyrelse hvis du benytter denne metode!

 

Vær opmærksom på at Gulvvarmen tager flere timer om at blive varm efter at du har skruet op på thermostaten, og at massive gulvelementer såsom fliser ikke føles varme før at de når 27 C grader! Derfor kan din gulvvarme sagtens opvarme rummet korrekt selvom den ikke “føles” varmt på huden!

 

Hvordan kan jeg lukke for vandet / varmen?

Hver lejlighed har en service luge i en af rummene, inde bag denne låge er der tilgang til ventiler som kan lukke for forbrugsvand, samt varme.

 

Hvordan kan jeg aflæse vand / varme, hvad betyder de forskellige målere og hvad er normal forbrugene?

Målerne i serviceskabet i din lejlighed viser varmeforbrug (kWh), varmtvandsforbrug og koldtvandsforbrug, de to sidste i kubikmeter.

Udgifterne til vand og varme opkræves aconto over din månedlige leje og du efteropkræves eller godtgøres hvert år henover sommeren alt efter hvordan dit forbrug har udartet sig. Actontopkrævningens pålydende værdi afspejler foreningens gæt på hvad en normal lejligheds forbrug ligger på.

 

Internet og TV

Hvem er vores internet udbyder?

Kollegiets internetudbyder K-net er netleverandør for os med en symmetrisk 1 Gbps forbindelse. Som beboer på Andelskollegiet er du obligatorisk opskrevet til K-net og betaler månedligt til dem via din huslejeopkrævning. Gebyret varierer fra år til år men er typisk under 20 kr/md.

 

Hvem skal jeg kontakte ang. problemer med internettet?

Du skal kontakte foreningens netværksgruppe på email netgrp@andelskollegiet.dk (p.t. utilgængelig, benyt Facebooksiden for foreningen). Større udfald vil blive bekendtgjort på upstream leverandøren for AKK: K-net s hjemmeside el. Facebook side. Du må som almindelig beboer ikke tage kontakt til K-Net andet end på deres almindelige facebookside. AKKs netværksgruppe er ansvarlige for at servicere AKKs egne beboere – ikke Knet!

 

Jeg har brug for at åbne en bestemt port, hvordan gør jeg?

Det kan du gøre på https://k-net.dk/user/ports/, hvor du også har mulighed for at se forbrugsdata.

TV – Hvor er alle betalingskalanerne?

Det er op til dig selv som beboer at anskaffe dig et TV abonnement/pakke hvis du ønsker det. Du kan anvende udbydere som foreksempel Boxer. DU kontakter dem individuelt, oplyser din bopæl. Signalet til TV er tranmitteret i de almindelige koaksialkabelstik i væggene.

 

Dit Ansvar

Anvendelse af internadgangen skal ske på samme ordentlige or sobre vis some alle andre netopkoblinger. Eventuel misbrug af denne er du alene juridisk ansvarlig for. Selvom netgruppen kan være behjælpelig med at assistere med at opsætte dit netudstyr er det dit eget ansvar at holde det påpasseligt sikret mod indbrud samt fri for infektioner af virus, malware o.a.

Misbrug af netadgangen vil prompte føre til at denne lukkes.

 

 

Andet

Hvis elevatoren ikke virker?

I så fald skal du kontakte firmaet ELCON, Thisted A/S som yder gratis service på vores elevatorer.

Du kan komme i kontakt med dem døgnet rundt, telefonisk på nummer: (+45) 97 92 63 22.

Det kan evt. anbefales at du sætter en seddel op på den defekte elevator hvor du fortæller andre at elevatoren ikke virker og at du har ringet til ELCON så ikke andre ligeledes ringer om den samme elevator.

Jeg har et problem der ikke kan løses udfra ovenstående, hvad gør jeg?

Spørg en af dine medbeboere til råds eller kontakt et bestyrelsesmedlem hvis alt andet fejler.