Parkering og P-regler på Andelskollegiet

Beboere og gæster på Andelskollegiet Kollegiebakken (15A) gives mulighed for parkering på kollegiets grund. Reglerne for brug af AKK’s P-arealer er overordnet de samme som de alment anvendte i det offentlige rum. Vi tydeliggør her vore regler og forskrifter for at beboere og gæster har klarhed om hvad der er tilladt.

 

 

 

Hvis du ønsker at klage over en P-afgift skal du være klart bekendt med reglerne som detallieret ovenfor hvorefter du kan kontakte foreningens P-tilforordnede på parkering@andelskollegiet.dk. Du kan også kontakte os hvis du har generelle spørgsmål.

Bestilling af P-tilladelser

Parkerings-tilladelser uddeles efter skønnet behov. Permanente P-tilladelser (dvs. tidsrum på over 12 md.) tildeles kun hvis du fremsender en kopi af din registeringsattest, som viser at bilen er indregistreret på din adresse.

I tilfælde af høj belastning af P-arealerne kan vi være nødsaget til at begrænse uddelingen af tilladelser.

Vær bevidst om at responstiden fra foreningens P-tilforordnede i alle henseender er op til 10 hverdage, eventuelt yderligere i eksamens- og ferieperioder.

 

Du kan anmode vores P-ansvarlige om tilladelser på parkering@andelskollegiet.dk.

 

 

ajourført 9. Maj 2018 (større layout ændring, ingen ændring i de påbudte regler);
ajourtført 30. Maj (layout ændring, generel strømligning i formulering for øget klarhed og læsevenlighed. Spec. af MC-parkering tilladeligt på flisearealer. Langtidstilladelse benævnes nu Permanenttilladelse og omfatter perioder over 1 år. Korrigeret varighed på mulighed for annulation.);