Regler for anvendelse af fælleshuset

Foreningen har følgende regler for anvendelse af fælleshuset, som skal overholdes.

Tider fælleshuset kan benyttes:

 1. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag (med undtagelse af helligdage) kan fælleslokalet frit anvendes (mod udlån af nøgle) af alle beboere fra kl. 08.00 til 22.00. Klokken 22.00 skal fælleslokalet være forladt, rengjort og aflåst (og nøglen skal afleveres straks herefter).
 2. For at anvende fælleslokalet fredag, lørdag, søndag og på helligdage skal fælleslokalet reserveres. Det er ydermere muligt at reservere fælleslokalet fredag eftermiddag. Har man en reservation natten før en hverdag, skal lokalet forlades senest klokken 22.00 – ellers først klokken 2.00.

Hvordan fælleshuset kan lejes eller lånes:

 1. Ved lån i hverdagene, skal den fælleshusansvarlige kontaktes senest 2 dage før lånet skal finde sted. Efter lånet skal nøglen leveres tilbage – allersenest kl. 22.00 på udlånsdagen.
 2. Ved leje i weekenderne, skal den fælleshusansvarlige kontaktes senest 7 dage før lejen, hvor samme tidsfrist er gældende for indbetaling af lejeomkostninger (gebyr + depositum).

Regler inden ibrugtagning:

 1. Fælleshusets rengøring skal tjekkes igennem. Dokumenter eventuelle mangler med billeder – hvis der ikke er tid til at henvende sig til den fælleshusansvarlige. Meldes dette ikke inden ibrugtagning, er du ansvarlig for eventuelle mangler.
 2. Begge opvaskemaskiner skal tømmes.

Regler gældende under brug:

 1. Støj skal holdes til et minimum, af hensyn til naboer. Vi bor i et studiemiljø, hvor folk skal have ro til at passe deres studier. Dette inkluderer at der ikke spilles høj musik, da dette er til gene for naboer til fælleshuset.
 2. Inventaret i fælleshuset skal behandles ordentligt og eventuelle skader herpå skal erstattes – og straks meldes til den fælleshusansvarlige.
 3. Rygning i fælleshuset er strengt forbudt.
 4. Vedkomne der låner/lejer fælleshuset, er ansvarlig for benyttelsen foregår efter disse regler – og skal derfor være tilstede under arrangementet. Det er ikke tilladt at han/hun forlader arrangementet og giver ansvaret videre til en anden.

Efter endt brug skal følgende arbejde og rengøring udføres:

 1. Alle benyttede gulvflader i stuen, på 1. sal samt trappen skal støvsuges.
 2. Alle benyttede gulvflader i stuen, på 1. sal samt trappen skal vaskes (husk at vaske med en gulvskrubbe, påført opvredet klud med sæbe).
 3. Alle benyttede flader skal tørres af med en våd, opvredet klud, hvorefter de tørres af med en tør klud (husk at benytte rene klude). Dette inkluderer:
  1. Borde.
  2. Sofaer.
  3. Stole.
  4. Vindueskarme.
  5. Skabe.
  6. Gelænder.
 4. Alle møbler skal flyttes tilbage til deres oprindelige plads.
 5. Alt hvad der er af beskidte viskestykker, karklude og lignende, skal i dertilegnede (se labels) vasketøjskurve.
 6. Opvaskemaskinen fyldes med alt hvad der er af beskidt service og denne sættes i gang med at vaske (husk at putte en opvasketabs – de står under vasken).
 7. Eventuelle mangler eller ting der ikke fungerer som forventet, skal meldes til den fælleshusansvarlige og eventuelt bestyrelsen.

Den lånte nøgle skal leveres tilbage straks efter brug, da rengøring og oprydning skal kontrolleres herefter af den fælleshusansvarlige.

En skriftlig advarsel udløses ved grove eller gentagne overtrædelser af ovenstående.

Den fælleshusansvarlige er pt. Jannik Dahl, der kan kontaktes på: faelleshus@andelskollegiet.dk.