Regler for anvendelse af fælleshuset

 

Foreningen har følgende regler for anvendelse af fælleshuset, og disse skal overholdes.

 

Tidspunkter hvorpå fælleshuset kan benyttes af foreningens beboere:

 

Leje eller låne af fælleshuset:

 

Før du tager lokalet i brug:

 

Regler for brug af lokalet:

 

Efter endt brug af fælleshuset:

 

Den lånte nøgle skal leveres tilbage straks efter brug, da rengøring og oprydning skal kontrolleres herefter af den fælleshusansvarlige.

Grove eller gentagne overtrædelser af ovenstående resulterer i en formel advarsel til anvenderen eller lejeren.

 

Den fælleshusansvarlige kan kontaktes på: faelleshus@andelskollegiet.dk.

 

(ajourført 3/maj-18)