Praktisk info

Fælleshuset kan uden omkostning for beboere lånes Mandag – Torsdag i dagtimerne (08:00 – 22:00).

Fælleshuset kan ikke udlejes i DTUs eksamensperioder.

For reservation til arrangementer afholdt i Weekender (Fredag, Lørdag, Søndag) tager foreningen et gebyr på 200 kr, samt et dopesitum på 500 kr.

Dette beløb skal betales via MobilePay på “66908” med navn, lejlighedsnummer, og reservationsdato angivet i beskedfeltet.
Overførslen af depositum og leje skal foregå i 2 seperate overførsler.
Når det indbetalte beløb er registreret er reservationen gyldig og bekræftes i kalenderen. Reservationer foregår efter først-til-mølle princippet, hvilket betyder at den første der indbetaler det tilhørende beløb, får reservationen. Det vil sige, at fælleshuset godt kan reserveres i dage der står som “afventer”, så fremt at man indbetaler gebyret og skriver til fælleshus-mailen.

Beboeren, som låner/lejer fælleshuset, er fortsat fuldt ansvarlig for at lokalerne returneres i god stand og har erstatningspligt for evt. skader på lokaler og inventar.

For lån og reservation af lokalet samt spørgsmål vdr. indbetaling af gebyr skal du kontakte den fælleshus-ansvarlige på faelleshus@andelskollegiet.dk.

NB: Leje til fest og andre arrangementer (evt. i helligdagene) der varer længere end kl 22:00 skal foregå i weekend kalenderen, og der opkræves herved gebyr.

Regler

Foreningen har følgende regler for anvendelse af fælleshuset, og disse skal overholdes.

Tidspunkter hvorpå fælleshuset kan benyttes af foreningens beboere:

På alle hverdage kan fælleslokalet frit anvendes af alle beboere mellem kl. 08.00 og 22.00. Herefter skal fælleslokalet være rømmet, rengjort og aflåst.

Weekender og helligdage er reservation af lokalet påkrævet.

Leje eller låne af fælleshuset:

Til almindelig daglig brug bruger du blot din beboer-nøglebrik til at låse dig ind og ud.  Ved lån i hverdagene skal den fælleshusansvarlige kontaktes senest 2 dage før lånet skal finde sted.

Ved leje i weekenderne skal den fælleshusansvarlige kontaktes senest syv dage før ønsket dato, ditto for indbetaling af lejeomkostninger.

Ved leje i weekeden skal fælleshuset forlades senest 12:00 dagen efter – ønskes fælleshuset tidligt om morgen bør fælleshuset bookes til den forrige dag.

Før du tager lokalet i brug:

Fælleshusets tilstand skal kontrolleres før i tager det i brug. I skal meddele den fælleshusansvalige om hvad der er galt (manglende rengøring, efterladt affald, skade på inventar osv.) og hest dokumentere dette med fotos af problemet. Meldes dette ikke inden ibrugtagning, risikerer du som seneste registrerede låner at stå som ansvarlig for rengøring, oprydning eller erstatninger.

Tøm begge opvaskemaskiner.

Regler for brug af lokalet:

Inventar i fælleshuset skal behandles ordentligt. Skader herpå skal meldes til den fælleshusansvarlige og herefter aftales  erstatning for det beskadigede.

Støj skal holdes til et minimum af hensyn til naboerne. Kollegiet er også et studiemiljø hvor folk skal have ro til at fokusere på deres studier. Dette inkluderer at der ikke spilles høj musik udenfor behørig tid (jfr. husorden) da dette er til gene særligt for naboer til fælleshuset.

Rygning i fælleshuset er strengt forbudt.

Ved reservation af fælleshuset skal du være tilstede i det pågældende tidsrum og du står definitivt som ansvarlig for den aktivitet og anvendelse der sker så længe at lokalerne er reserveret til dig.

Efter endt brug af fælleshuset:

Der skal udføres grundig rengøring af samtlige benyttede arealer i begge etager. Trappen skal støvsuges og herefter afvaskes. Brug rengøringsremedierne (gulvskrubber, overfladerens mv.)  i finder i badeværelset i stueetagen.

Alle benyttede flader skal aftørres af med en på forhånd renvasket, vædet, opvredet klud, derefter tørres af med en tør klud.  Dette omfatter:

Borde.

Stole.

Sofaer.

Vindueskarme.

Skabe.

Gelænder.

Alle møbler skal stables og sættes tilbage til hvor de opbevares eller efterlades på ordentlig vis til de næste der anvender lokalet.

Alle beskidte viskestykker, karklude o.lign. skal i passende (se labels) vasketøjskurve.

Opvaskemaskinen fyldes med al anvendt service og igangsættes. Husk at putte en opvasketabs i maskinen – du finder dem under vasken.

Hvis du opdager at der mangler ting eller at noget inventar er skadet eller ikke virker skal dette meldes til den fælleshusansvarlige.

Grove eller gentagne overtrædelser af ovenstående resulterer i en formel advarsel til anvenderen eller lejeren.

Hvis ovenstående bliver overholdt, vil depositummet blive tilbagebetalt, efter tilstanden af fælleshuset er kontrolleret.

Den fælleshusansvarlige kan kontaktes på: faelleshus@andelskollegiet.dk.

Luk menu