Studieaktivitetsundersøgelse

november 8, 2015  |  Generelt

Studieaktivitetsundersøgelse

Grundet større efterspørgsel på Andelskollegiets boliger, er vi jf. vedtægterne nødsaget til at genindføre studieaktivitetsundersøgelserne. I bedes derfor gå ind på

http://andelskollegiet.dk/study/

og udfylde undersøgelsen for alle beboere i andelen. Undersøgelsen skal besvares inden d. 3. december 2015. Bliver den ikke modtaget vil andelshaveren blive kontaktet med henblik på at sætte andelen til salg hurtigst muligt.

Vær opmærksom på at i andele med mere end en beboer, skal begge udfylde undersøgelsen, også i tilfælde af at vedkomne ikke er studerende.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Student check

Due to greater demand for the apartments at Andelskollegiet, we are bound by the rules to reinstate students checks. You are therefore asked to go to

http://andelskollegiet.dk/study/

and fill out the relevant form, for every person living in the apartment. The student check must be submitted before December 3rd, 2015. If the form is not filled out, the owner of the apartment will be contacted with regards to selling as soon as possible, and the further process hereof.

Be aware that in apartments with more than one tenants, each tenant must fill out a form of their own, even if the tenants is not currently a student.

Best regards,
The Board at Andelskollegiet