Categories
Uncategorized

Andelskollegiet Kollegiebakken

Kære alle,

Andelskollegiet Kollegiebakkens hjemmeside er under genopbygning og er ikke komplet mht. beboerinformation. Indtil vi har færdiggjort arbejdet er de for beboerne mest relevante kontaktinformationer angivet herunder:

Henvendelser vedrørende klager over gener, fremlæggelse af forslag for bestyrelsen og andre foreningsrelevante emner skal sendes til bestyrelsesformand Philip philip.thomsen@andelskollegiet.dk

Vedrørende praktiske og håndgribelige problemer der er relevante for ejendommen og lejlighedernes udstyr, fx. vand, varme, sanitet, netforbindelse mm. skal du kontakte -. Læs dog først Hyppige Spørgsmål / FAQ.

Fælleslokale: Henvendelser vedrørende brug og leje af foreningens fælleslokale skal sendes til faelleshus@andelskollegiet.dk

Parkering: Du kan læse Parkeringsreglementet her. Henvendelser omkring parkeringstilladelser, uretmæssigt udstedte parkeringsafgifter og alt P-relevant skal sendes til foreningens P-ansvarlige parkering@andelskollegiet.dk.

NB! Alt bestyrelsesarbejde i foreningen sker frivilligt og der må påberegnes en responstid på op til 10 hverdage for henvendelser.

Låsesmed: Har du et akut problem med ikke at kunne komme ind i din lejlighed er der den eneste mulighed at kontakte foreningens låsesmed, der er det eneste firma der er autoriseret til at yde service på kollegieboligernes låse og nøgler!

  • De Blå Låsesmede ApS DØGNVAGT telefon: (+45) 70 26 2266 – Derudover bedes du kontakte et medlem af bestyrelsen og orientere om situationen

Elevator: Hvis elevatoren ikke virker skal du med henblik på service (der ydes gratis) kontakte

  • ELCON, Thisted A/S : Døgnvagt på telefon: (+45) 97 92 6322.

Mht. opskrivning på kollegiets venteliste til køb af andel skal du udfylde følgende formular. Opskrivningen indebærer et gebyr på 250 kr. for hvert påbegyndt år du er opskrevet, uanset om du køber en andel. Information om vores lejligheder er af finde her. Henvendelser vedr. køb og salg af andele skal rettes til salg@andelskollegiet.dk

Kontakt informationer
Addresse:

Kollegiebakken 15A
2800 Kgs. Lyngby

Telefon:

Administrator 4B
Hverdage 9.00-12.30
+45 33 11 52 00

Email:

Administrator 4B
info@4b.dk

One reply on “Andelskollegiet Kollegiebakken”

Leave a Reply to A WordPress Commenter Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.