Hyppige Spørgsmål / FAQ

Her vil du kunne finde svar på spørgsmål omkring vedligehold af din lejlighed på Andelskollegiet. Vi anbefaler at du læser hele siden igennem, for at undgå at hænge på en unødvendig regning for udbedring af mangler eller uberettigede udskiftninger når du en dag fraflytter lejligheden.

Foreningen

Hvor tit afholdes generalforsamling? 

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt, typisk omkring slutningen af April måned. Der kan indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger når omstændighederne kræver det. Vi anbefaler at du som beboer engagerer dig aktivt i foreningslivet da du kan gøre en stor forskel for dig selv og dine medbeboere ved at give et bidrag til foreningsfællesskabet.

Hvordan får jeg parkerings tilladelse?

Du kontakter den P-ansvarlige på parkering@andelskollegiet.dk. Læs reglerne for Parkering her.

Er der mulighed for at benytte foreningens fælleshus? 

Ja. Du kan bruge fælleshuset på ugedagene og leje/reservere det på weekender, under gældende regler anført på siden for Fælleshuset.

Er her nogle sociale arrangementer? 

Sociale aktiviteter arrangeres af foreningens Eventgruppe. Som udgangspunkt afholdes der fest eller et andet underholdende arrangement 3-4 gange om året. Invitationer sendes typisk via kollegiets emaillister eller slås op i opgangene og udenfor beboernes lejligheder.

Praktiske problemer

Du har som andelshaver vedligeholdelsespligt på al indvendigt bestykning af lejligheden. Hvis du har behov for hjælp eller assistance til at løse noget uhensigtsmæssigt i din lejlighed bør du tage kontakt til en af dine medbeboere for at høre om de ved hvordan dette rettes op på, dette kan du gøre evt. i vores Facebookgruppe (Andelskollegiet Kollegiebakken (beboere)). Ellers kan du kontakte bestyrelsen for at få råd, hvis det drejer sig om et emne der ikke i forvejen er behandlet her på hjemmesiden.

Affaldsbeholdere – Regler for affald:

Restaffald og sorteret affald skal afleveres korrekt og ordentligt i foreningens affaldsbeholdere. Gør man ikke dette er det brud på husordenen. Foreningen har fem affaldsbeholdere til almindeligt restaffald/dagrenovation og tre beholdere til pap (papkasser og pap-emballage), en beholder til papir (aviser og reklamer), en beholder til plast (plastbeholdere og emballage, plastfolie m.v.), en beholder til metal (dåser) og en beholder til glas (glasemballager).

Derudover har foreningen en stor affaldscontainer til store emner, som fx. indbo: Møbler, hårde hvidevarer, cykeldele osv. – alt hvad der ikke er dagrenovation / almindeligt restaffald, som IKKE må placeret i den store container!

Lad venligst være med at “lægge top på” i affaldsbeholderne, da det gør at vilde fugle kan komme til at rive affaldsposerne op i deres søgen efter madrester. Det sviner affaldspladsen til, og det vil vi ikke have. Brug alle fem affaldsbeholdere, ikke kun de to der står yderst på affaldspladsen!

Der må ikke smides elektronik eller større metaldele i metalsorteringsbeholderen. Disse skal i den store, grønne container.

Smid ikke keramik i glasbeholderen. Disse skal i den store, grønne container.

Vi må også bede beboerne IKKE smide pantemballager i affaldscontainerne da det fører til at vores affald bliver gennemtrevlet af personer der søger disse pantemballager. Så lad venligst være med det!

Køb/salg

Hvad er fremgangsmåden for et salg af min andel? 

NB! Vi er bekendt med at mange beboere og interesserede forventer at et salg kan klares på “et par dage”, hvilket ikke er realistisk. Vi må understrege at en handel tildligst må ventes gennemført ved udgangen af måneden efter den hvor handelen indledes.

Først skal salgsprisen godkendes af bestyrelsen. Dette gøres ved at sende en fuldstændig opgørelse over skader+mangler samt evt. forbedringer i lejligheden til formanden (salg@andelskollegiet.dk – eller philip.thomsen@andelskollegiet.dk).

Vedr. forbedringer skal du vedlægge kvitteringer for materialer samt opgørelse over egne arbejdstimer. Bestyrelsen vil herefter bede vores administrator (4B) sætte andelen til salg på ventelisten til den godkendte pris. Såfremt ingen på ventelisten er interesserede vil andelen da blive anført på hjemmesidens salgsside, hvorefter den frit kan sælges til en køber der opfylder §3 i Andelskollegiets Vedtægter.

Når en køber er fundet, skal administrator kontaktes for at udarbejde af salgskontrakt samt booking af vurderingsmand fra firmaet Focus2, der står for en komplet vurderin af lejligheden udfr dens stand, evt orbedringer og værdi af løsøre. Lejligheden skal være fremkommelig for vurderingsmaden. Efter endt syn af andelen fremsendes en kvittering på gennemgangen samt handleplan for eventuelle udbedringer. Endeligt overskrives det tidligere andelsbevis til den nye andelshaver.

Jeg er interesseret i at købe en andel, hvad gør jeg? 

Du skal følge fremgangsmåden på siden for køb punkt for punkt. Du skal heriblandt oplyse dine nuværende boligsituation og folkeregisteradresse præcist til administrator før din ansøgning kan komme i betragtning.

Vær klar over hvilken type lejlighed du er interesseret i (se Lejlighederne). Herefter kan du se om der er lejligheder af denne type på vores salgsliste (se her). Sælger kan sende dig regnskaber, budgetter og information om lån ved forespørgsel. Husk at bede sælger om et gæstetilladelse til P-arealerne hvis du kommer i bil som besøgende.

Hvad skal jeg være opmærksom på om lejlighedens vedligehold?

Blandt andet:
Er huller på væggene spartlede og let malede over?
Er der sætningsskader på ruder eller vægge?
Er der større skader på gulvet? Er der større mærker på døre?
Fungerer alle hvidevarer? Lever de op til mindestekravene?
Er det mulighed for varme og varmt vand i andelen?

Fejl og Mangler i lejlighedens stand giver køber et afslag svarende til hvad det koster at få udbedret og dette vil fratrækkes købesummen, med mindre at foreningen er dækker herfor, fx. i tilfælde af ændringer i selve bygningsstrukturen, som lejeren ikke hæfter for.

Forbedringer/forandringer af lejlighedernes udstyr

Alle større udskiftninger og forandringer i andelsboligens bestykning skal godkendes af bestyrelsen (jfr. vedtægternes §11), kontakt bestyrelsesformanden herfor. Forbedringer på lejligheders inventar der vurderes højere end den oprindelige eller nominelle værdi, afskrives over en periode på 10 år.

Ønsker du at udskifte dine hvidevarer, har vi følgende retningslinjer:

Hvidevare; Påkrævet Minimum Standard:

Køleskab: 100 L volumen, energiklasse A+.
Ovn (A-lejligheder): Som Kervel indbygningsovnen; må ikke udelukkende være en mikrobølgeovn.
Kogeplade (A-lejligheder): 2 kogezoner.
Komfur (B- og C-lejligheder): 4 kogezoner, samt ovn.
Vaskemaskine: Frontbetjent. Mindst 5 kilo vaskekapacitet. Energiklasse A++. Tørrefunktion er ikke et krav.

Ønsker du at udskifte andet end hvidevarer (fx. bordplade i køkkenet, håndvaske el. lign) skal du søge bestyrelsen om godkendelse. Som udgangspunkt godkendes alle ændringer der ensidigt forbedrer lejlighedens tilstand og fremståen.

Husk at udskiftninger og forbedringer af lejlighedernes udstyr tæller som værdiforbedringer af andelen, og du kan derfor med fordel gemme kvitteringerne til materialer, udstyr og håndværkerbistand som vil blive medregnet i andelens værdi når du i fremtiden sælger din andel.

Det Praktiske 

Nøgler og Låsesmed 

Jeg har fået forlagt min nøgle – hvad gør jeg?

Er din nøgle blevet væk, men du stadig er i stand til at komme ind i din lejlighed så skal du snarest kontakte bestyrelsen for assistance til at anskaffe et nyt sæt nøgler. Hvis situationen er den at du pga. en bortkommet eller brast nøgle ikke kan komme ind i din lejlighed er der den eneste mulighed at kontakte foreningens låsesmed: De Blå Låsesmede ApS, DØGNVAGT +45 7026 2266 Dette er det eneste firma der er autoriseret til at yde service på kollegieboligernes låse og nøgler! Kontakt snarest muligt herefter bestyrelsen og redegør for situationen.

Jeg vil gerne have bestilt flere nøgler – hvad gør jeg?

Hvis du har alle dine nøgler, men gerne vil have en ekstra kan du bede om tilladelse til dette hos bestyrelseformanden. Hvis du har fået smidt en nøgle væk, skal dine låsecylindre omkodes og rekvirere et nyt sæt nøgler af sikkerhedsmæssige hensyn for fremtidige beboere. Har du to nøgler tilbage anbefaler vi at du venter med at gøre nget ved det til fraflytning af lejligheden. Har du kun en anbefaler vi at du tager kontakt til bestyrelsesformanden for at få godkendelse til omkodning af dine låsecylindre.

Jeg har knækket en nøgle – hvad gør jeg? Du skal beholde nøglen, sådan at du kan få en erstatningsnøgle – ellers er det nødvendigt at betale for omkodning.

Nytilflytter

Hvad skal jeg gøre for at få et mærkat på min postkasse?

Som udgangspunkt er du selv ansvarlig for at have letlæselig identifikation på din postkasse. Postvæsenet og foreningen er ikke forpligtet til at levere breve og dokumenter til postkasser der ikke er ordentligt identificerbare.

Hvad skal jeg gøre for at få strøm?

Du er på indflytningstidspunktet selv ansvarlig for at blive tilmeldt hos dit transmissionsselskab, hvilket er Radius (tidl. DONG Energy). Derefter skal du vælge en el-leverandør, som er separat fra leveringsselskabet. Du kan tidligst tilmelde dig to måneder før indflytningen og senest 14 dage efter. Læs mere på dongenergy.dk.

Hvilke forsikringer skal jeg have?

Du er forpligtiget til at have en indboforsikring, medmindre du er omfattet af en anden forsikringsordning (fx. dine forældres). Vi anbefaler at du tegner en udvidet forsikring der også dækker sanitet og glas. Andelsforeningens bygningsforsikring dækker ikke beboernes eget indbo, ekstern sanitet og eller andet synligt udstyr i lejlighederne.

Er der andre nyttige ting i nærheden?

Pakkeboksen – https://goo.gl/maps/1FW4s

Lyngby Svømmehal – https://goo.gl/maps/OnStb

Køkken og badeværelse

Min vask/mit afløb er stoppet, hvad gør jeg? Typisk er det fordi afløbet eller vandlåsen er stoppet med fedt, hår eller madrester: https://www.youtube.com/watch?v=zek_AwZ_cFk Til vask I køkken eller bad kan denne video også være en hjælp: https://www.youtube.com/watch?v=upITrbtAETM. Et middel til afløbet i køkkenet kan som nævnt være kogende vand, men vil dette ikke løbe forbi vandlåsen, kan det være en løsning at hælde det direkte ned i kloakken efter vandlåsen.

Min vaskemaskine er stoppet med at fungere, hvad gør jeg? 

Du kan kontakte Bosch hvidevareservice på 44 89 88 10 eller email Service.besoeg@BSHG.com (læs mere her). Er det en større skade løber reparationen hurtigt op, i hvilket tilfælde vi anbefaler at man blot udskifter vaskemaskinen.

Knapperne på min emhætte el. kogeplade er ødelagte, hvad gør jeg? 

Er det som følge af almindelig slid og brug kan du kontakte bestyrelsen for at få en udbytning.

Jeg får meget støv i min indblæsning, hvad gør jeg? 

Støvringe omkring indblæsningen kan desværre ikke undgås, men kan dæmpes: Omkring indblæsningsmanchetten i køkken/stuer skabes der turbulens hvilket gør at normalt forekommende husstøv aflejres i synlige plamager af støv efter uger eller måneder. Dette kan til dels afhjælpes ved at støvsuge og rengøre lejligheden oftere.

I værste fald kan det betyde at ventilationsanlæggets filtersystem er defekt, I hvilket tilfælde du skal kontakte bestyelsen om problemet! Hvis du fortsat oplever væsentlige problemer med ventilationen bedes du kontakte bestyrelsen med henblik på at udrede problemet.

NB! Det er en potentiel helbredsfare hvis ventilationen er aflukket/blokeret og vi anbefaler kraftigt at du ikke lukker eller blokerer indblæsningen eller  udsugningen da dette skaber fugtproblemer m.v. hvilkt kan give et usundt indeklima.

Altan og terrasse 

Skal jeg selv klippe min hæk? 

Ja, men gør eller kan du ikke selv er der to alternativer: Vi ordner det på foreningens rengøringsdage. Vi indhenter et kollektivt tilbud. Du kan låne en elektrisk hækkesaks af foreningen.

Skal jeg selv vedligeholde min altans gelænder? 

Ja. Træolie samt udstyr hertil kan du låne af foreningen. Kontakt socialaktivitetsudvalget eller bestyrelsen ang. dette.

Min altan er blevet alge/grøn farvet, hvad kan jeg gøre? 

Det nemmeste er at rengøre den med udendørs Rodalon. Du kan også bruge en højtryksrenser. Bruges med varsomhed og sørg dog for at spørge om lov hos beboere neden under din lejlighed så du ikke er til gene for dem.

Stue

Må jeg sætte ting op på væggene? 

Ja, sørg dog for at spartle og eventuelt male over hullerne når du flytter ud fra lejligheden igen. Har du ekstraordinært mange huller fra opsætning i væggen eller gjort et sjusket forsøg herpå, betragtes dette some skader på lejligheden og vil blive fratrukket værdien af din andel ved endeligt salg.

Der er en skade i mit gulv, hvordan kan jeg udbedre den?

Afhængigt af skadens størrelse kan det løses ved en simpel polering. Er skaden af større omgang skal en mindre slibning og lakering til, hvis det er meget slemt kan en udskiftning af gulvet være nødvendigt. Alt dette står for egen regning, da gulvmaterialet betragtes som en del af lejlighedens udstyr.

Hvordan skal vægge samt loft males? 

Vægge og loft skal males i “Hvid glans 5 til 7”.

Hvor meget elektrikerarbejde må jeg selv gøre? 

Der er en hel del ting man selv må udskifte, men som udgangspunkt må nye installationer ikke udføres selv, da sjusket arbejde er en brandfare for dig og andre beboere. Eksempler på ting du dog godt selv må: Udskiftning af hvidevarer (HUSK en jordadapter/stik-forsats!). Udskiftning af belysning, kontakter, stik, rammer og underlag. For flere eksempler se: https://www.sik.dk/hvad-maa-man-selv Varme og varmt vand

Jeg har problemer med at få varme i lekligheden, hvad kan det være? 

Langt de fleste problemer i lejlighedernes radiatorer skyldes at radiatorventilen har sat sig fast efter en sommersæson hvor termostaten har været lukket til. Dette kan løses med lidt teknisk snilde, som eksempel her: https://www.youtube.com/watch?v=sKRpiF7O944 Løser det ikke problemet i løbet af 1/2 time, gentag proceduren.

Hvis det stadig ikke hjælper kontakt da bestyrelsen. Er problemerne ikke begrænset til radiatorvarmen er det formentligt et problem med at lejlighdens hovedventil i rørføringsrummet  (med det røde drejeknob) ikke står på max: Sørg for at den er skruet så højt op den kan komme! Den må ikke stå lavere end maksimum uden god grund.

Vær opmærksom på at Gulvvarmen tager flere timer om at blive varm efter at du har skruet op på regulatoren, og at massive gulvelementer såsom fliser ikke føles varme før at de er ca 25 C grader! Derfor kan din gulvvarme sagtens opvarme rummet korrekt selvom den ikke “føles” varmt ved berøring!

Hvordan kan jeg lukke for vandet / varmen?

Hver lejlighed har en service luge i en af rummene, inde bag denne er rørføringen for lejligheden hvor der e tilgang til ventiler som kan lukke for brugsvand. Varme bør kun lukkes på de individuelle radiatorthermostater.

Hvordan kan jeg aflæse vand / varme, hvad betyder de forskellige målere og hvad er normal forbrugene? 

Målerne i serviceskabet i din lejlighed viser varmeforbrug (kWh), varmtvandsforbrug og koldtvandsforbrug, de to sidste i kubikmeter. Udgifterne til vand og varme opkræves aconto over din månedlige leje og du efteropkræves eller godtgøres hvert år henover sommeren alt efter hvordan dit forbrug har udartet sig. Aconto pkrævningens pålydende værdi afspejler foreningens estimate på hvad et typisk forbrug ligger på, or justres årligt.

Internet og TV 

Hvem er vores internet udbyder? 

Kollegiets internetudbyder K-net er netleverandør for os med en symmetrisk 1 Gbps forbindelse. Som beboer på Andelskollegiet er du obligatorisk opskrevet til K-net og betaler månedligt til dem via din huslejeopkrævning. Gebyret varierer fra år til år men er typisk under 20 kr/md.

Hvem skal jeg kontakte ang. problemer med internettet? 

Du skal kontakte foreningens netværksgruppe via bsyelsen. Større udfald vil blive bekendtgjort på upstream leverandøren for AKK: K-net s hjemmeside el. Facebook side. Du må som almindelig beboer ikke tage kontakt til K-Net andet end på deres almindelige facebookside. AKKs netværksgruppe er ansvarlige for at servicere AKKs egne beboere – ikke Knet!

Jeg har brug for at åbne en bestemt port, hvordan gør jeg? 

Det kan du gøre på https://k-net.dk/user/ports/, hvor du også har mulighed for at se forbrugsdata. TV – Hvor er alle betalingskalanerne? Det er op til dig selv som beboer at anskaffe dig et TV abonnement/pakke hvis du ønsker det. Du kan anvende udbydere som foreksempel Boxer. DU kontakter dem individuelt, oplyser din bopæl. Signalet til TV er transmitteret i de almindelige koaksialkabelstik i væggene. Dit Ansvar Anvendelse af internadgangen skal ske på samme ordentlige or sobre vis some alle andre netopkoblinger. Eventuel misbrug af denne er du alene juridisk ansvarlig for. Selvom netgruppen kan være behjælpelig med at assistere med at opsætte dit netudstyr er det dit eget ansvar at holde det påpasseligt sikret mod indbrud samt fri for infektioner af virus, malware o.a. Misbrug af netadgangen vil prompte føre til at denne lukkes.

Andet 

Hvis elevatoren ikke virker? 

I så fald skal du kontakte firmaet ELCON, Thisted A/S som yder gratis service på vores elevatorer. Du kan komme i kontakt med dem døgnet rundt, telefonisk på nummer: (+45) 97 92 63 22. Det kan evt. anbefales at du sætter en seddel op på den defekte elevator hvor du fortæller andre at elevatoren ikke virker og at du har ringet til ELCON så ikke andre ligeledes ringer om den samme elevator.

Jeg har et problem der ikke kan løses udfra ovenstående, hvad gør jeg?

Spørg en af dine medbeboere til råds eller kontakt et bestyrelsesmedlem hvis alt andet fejler.